Regulamin
newslettera Hē

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi Newslettera – gazetki elektronicznej (wysyłanej w formie listu elektronicznego – e-mail) a wydawanej przez Hē.
 2. Dane wydawcy Newslettera tj. Hē są następujące:

MAX WELLNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, NIP: 1070020528, REGON: 141492531, KRS: 0000307818)
info@hemanpower.com

 1. Hē informuje, iż Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Newsletter jest całkowicie bezpłatny i dostępny dla wszystkich osób, o ile osoby wyrażą chęć jego otrzymywania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Hē, w tym informacje o aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące Hē oraz oferowanych przez nią produktów lub usług, w tym opinie, materiały prasowe i inne, jak również linki do stron firmy Hē lub do stron zaprzyjaźnionych z Hē.
 4. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 5. Newsletter będzie wysyłany do Użytkowników z adresu wydawcy Newslettera tj.: newsletter@hemanpower.com.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
 1. informację o Hē będącym wydawcą Newslettera, w tym jego danych kontaktowych i teleadresowych;
 2. wypełnione pole z informacjami od Hē, o których mowa w pkt 4 niniejszego Regulaminu, a stanowiące treść Newslettera,
 3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter,
 4. odesłanie do niniejszego Regulaminu.
 1. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien:
 1. dokonać zamówienia usługi Newslettera, poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.hemanpower.com swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 2. zaakceptować niniejszy Regulamin, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu elektronicznym i potwierdzić zamiar otrzymywania Newslettera,
 3. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
 4. aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Hē na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 1. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w pkt. 9 lit. d) powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zrezygnować z usługi Newslettera. W tym celu Użytkownik usługi może kliknąć na odpowiedni link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się" lub napisać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej info@hemanpower.com.
 3. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newslettera. W tym celu, Użytkownik winien aktywować usługę ponownie, wykonując czynności opisane w pkt 8 niniejszego Regulaminu.
 4. Hē zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego wyłączania usługi „Newsletter”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych,
  2. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
 1. Hē oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.
 2. Hē oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności Hē (dostępne na www.hemanpower.com).

 

Zarządzaj zgodami plików cookie

Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.

Wyrażam zgodę na