­čÄé -25% na wszystko + Hair Power GRATIS
dla zam├│wie┼ä powy┼╝ej 300 PLN ­čÄü  
 

Regulamin H─ô

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady korzystania ze serwisu internetowego H─ô oraz Sklepu Internetowego H─ô, które dost─Öpne s─ů pod adresem www.hemanpower.com.
 2. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególno┼Ťci zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego oraz Sklepu Internetowego, warunki i zasady sk┼éadania drog─ů elektroniczn─ů Zamówie┼ä w ramach Sklepu Internetowego, zasady zawierania Umów sprzeda┼╝y z wykorzystaniem Produktów ┼Ťwiadczonych w ramach Sklepu Internetowego, zasady post─Öpowania reklamacyjnego, prawa i obowi─ůzki Klientów, rozwi─ůzywanie sporów oraz zasady na jakich mo┼╝na odst─ůpi─ç od umowy.
 3. Sklep Internetowy, dzia┼éaj─ůcy pod adresem www.hemanpower.com, prowadzony jest przez H─ô, którego w┼éa┼Ťcicielem jest:

MAX WELLNESS SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä
(ul. Puławska 405A, 02-801 Warszawa, NIP: 1070020528, REGON: 141492531, KRS: 0000307818)
info@hemanpower.com

Szczegó┼éowe dane kontaktowe znajduj─ů si─Ö w zak┼éadce KONTAKT, na stronie internatowej: www.hemanpower.com

 1. Ilekro─ç w niniejszym Regulaminie u┼╝yte s─ů wymienione poni┼╝ej terminy nale┼╝y przez nie rozumie─ç:
  1. H─ô – sprzedawc─Ö wskazanego w pkt 3 niniejszego paragrafu, tj. MAX WELLNESS SPÓ┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä (ul. Pu┼éawska 405A, 02-801 Warszawa, NIP: 1070020528, REGON: 141492531, KRS: 0000307818);
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie b─Öd─ůc─ů osob─ů prawn─ů, której przepisy szczególne przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego H─ô; ilekro─ç Regulamin pos┼éuguje si─Ö poj─Öciem Klient nale┼╝y rozmie─ç przez to zarówno Konsumenta, jak i Przedsi─Öbiorc─Ö w rozumieniu niniejszego Regulaminu;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze. zm.);
  4. Konsument – Klient b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů, który dokonuje czynno┼Ťci prawnej z H─ô niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jego dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů, w szczególno┼Ťci który sk┼éada Zamówienie w Sklepie Internetowym;
  5. Konto U┼╝ytkownika – nieodp┼éatnie ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez H─ô Produktów pozwalaj─ůca Klientowi na za┼éo┼╝enie indywidualnego konta w Sklepie Internetowym;
  6. Przedsi─Öbior─ůca – Klient b─Öd─ůcy osob─ů fizyczn─ů, osob─ů prawn─ů lub jednostk─ů organizacyjn─ů nie b─Öd─ůc─ů osob─ů prawn─ů, której przepisy szczególne przyznaj─ů zdolno┼Ť─ç prawn─ů, a który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego H─ô bezpo┼Ťrednio w zwi─ůzku z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzeda┼╝y Produktów drog─ů elektroniczn─ů w ramach Sklepu Internetowego H─ô;
  8. RODO - rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  9. Sklep Internetowy – serwis internetowy dost─Öpny pod adresem www.hemanpower.com za po┼Ťrednictwem, którego Klient mo┼╝e w szczególno┼Ťci sk┼éada─ç Zamówienia na Produktów oferowane przez H─ô;
  10. Subskrypcja – model p┼éatno┼Ťci cyklicznej za wybrane przez Klienta Produkty, które b─Öd─ů dostarczane co miesi─ůc w formie abonamentu, do czasu rezygnacji z tego modelu w dowolnym, wybranym przez Klienta momencie;
  11. Umowa sprzeda┼╝y – umowa sprzeda┼╝y Produktów w rozumieniu w szczególno┼Ťci Kodeksu Cywilnego, ustawy o ┼Ťwiadczeniu Produktów drog─ů elektroniczn─ů oraz ustaw─ů o prawach konsumenta zawarta pomi─Ödzy H─ô, a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;
  12. Produkt – wszelkie produkty dost─Öpne i prezentowane w Sklepie Internetowym;
  13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1781);
  14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.);
  15. Ustawa o ┼Ťwiadczeniu Produktów drog─ů elektroniczn─ů – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu Produktów drog─ů elektroniczn─ů (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.);
  16. Zamówienie – o┼Ťwiadczenie woli Klienta, zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy zakupu Produktów.
 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we w┼éasnym zakresie uzyska─ç:
  1. uzyska─ç dost─Öp do stanowiska komputerowego lub urz─ůdzenia ko┼äcowego z dost─Öpem do Internetu.
  2. posiada─ç przegl─ůdarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub inne kompatybilne przegl─ůdarki), umo┼╝liwiaj─ůca wy┼Ťwietlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powi─ůzanych w sieci Internet przez us┼éug─Ö sieciow─ů Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”;
  3. posiada─ç aktywne konto poczty elektronicznej.
 1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególno┼Ťci ich opisy, sk┼éad oraz ceny, stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o ┼Ťwiadczeniu Produktów drog─ů elektroniczn─ů.
 3. Postanowienia Regulaminu dotycz─ůce konsumenta stosuje si─Ö do osoby fizycznej zawieraj─ůcej umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.
 4. Ochrona danych osobowych odbywa si─Ö na zasadach okre┼Ťlonych niniejszym Regulaminie oraz na zasadach okre┼Ťlonych w POLITYKA PRYWATNO┼ÜCI.
 5. W trakcie korzystania z Sklepu Internetowego zbierane s─ů dane informatyczne na zasadach okre┼Ťlonych w POLITYKA COOKIES.

§ 2.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Klient mo┼╝e korzysta─ç z Sklepu Internetowego za po┼Ťrednictwem w┼éasnego Konta U┼╝ytkownika lub w ramach jednorazowego zakupu, bez konieczno┼Ťci dokonywania rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient mo┼╝e za┼éo┼╝y─ç w Sklepie Internetowym Konto U┼╝ytkownika.
 3. Za┼éo┼╝enia Konta U┼╝ytkownika dokonuje si─Ö przez wype┼énienie w┼éa┼Ťciwego formularza rejestracyjnego w Sklepie Internetowym.
 4. Za┼éo┼╝enie Konta U┼╝ytkownika jest dobrowolne i pozwala Klientowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie Internetowym, dost─Öpnych dla zarejestrowanych Klientów, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przegl─ůdanie historii zamówie┼ä, a tak┼╝e na samodzieln─ů edycj─Ö danych Klienta w Koncie U┼╝ytkownika.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyra┼╝enie zgody na tre┼Ť─ç Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi─ůzkowe. W celu aktywacji Konta U┼╝ytkownika nale┼╝y aktywowa─ç konto poprzez klikni─Öcie w link zawarty w wiadomo┼Ťci wys┼éanej automatycznie przez H─ô na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 6. Po dokonaniu rejestracji (za┼éo┼╝enia Konta U┼╝ytkownika i jego aktywacja) zostaje zawarta pomi─Ödzy Klientem a H─ô, na czas nieokre┼Ťlony, umowa o prowadzenie Konta U┼╝ytkownika na zasadach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zrezygnowa─ç z Konta U┼╝ytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu U┼╝ytkownik powinien wys┼éa─ç do H─ô na adres e-mail: biuro@maxwellness.pl, swoj─ů rezygnacj─Ö co b─Ödzie skutkowa─ç niezw┼éocznym usuni─Öciem Konta U┼╝ytkownika oraz rozwi─ůzaniem umowy w tym zakresie.

 

§ 3.
Procedura zawarcia Umowy sprzeda┼╝y

 1. Zamówienia s─ů przyjmowane 24 godziny na dob─Ö przez ca┼éy rok, z wy┼é─ůczeniem wyj─ůtkowych sytuacji zwi─ůzanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi si─Ö komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych” lub podobny w swej tre┼Ťci.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za po┼Ťrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep Internetowy.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzeda┼╝y za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego nale┼╝y wej┼Ť─ç na stron─Ö internetow─ů www.hemanpower.com dokona─ç wyboru Produktów, podejmuj─ůc kolejne czynno┼Ťci techniczne w oparciu o wy┼Ťwietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dost─Öpne na stronie.
 4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. W trakcie sk┼éadania Zamówienia, do momentu potwierdzenia zakupu Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów oraz jego ilo┼Ťci. W tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystaj─ůcego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezb─Ödnych danych, wy┼Ťwietlone zostanie podsumowanie z┼éo┼╝onego Zamówienia. Podsumowanie z┼éo┼╝onego Zamówienia b─Ödzie zawiera─ç informacje dotycz─ůce:
  1. przedmiotu zamówienia – rodzaj i ilo┼Ť─ç Produktów;
  2. jednostkowej oraz ┼é─ůcznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (je┼Ťli wyst─Öpuj─ů) wraz ze wszystkimi nale┼╝nymi podatkami oraz innymi sk┼éadnikami;
  3. wysoko┼Ťci naliczonych rabatów;
  4. wybranej metody p┼éatno┼Ťci;
 1. W celu wys┼éania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tre┼Ťci niniejszego Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), o┼Ťwiadczenie o zapoznaniu si─Ö z informacja na temat ochrony danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu) oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowi─ůzkowe oraz naci┼Ťni─Öcie przycisku potwierdzaj─ůcego zakup. Zamówienie z┼éo┼╝one za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego poci─ůga za sob─ů obowi─ůzek zap┼éaty zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wys┼éanie przez Klienta Zamówienia stanowi o┼Ťwiadczenie woli zawarcia z H─ô Umowy sprzeda┼╝y, zgodnie z tre┼Ťci─ů niniejszego Regulaminu.
 3. Po z┼éo┼╝eniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomo┼Ť─ç e-mail zawieraj─ůc─ů ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których mo┼╝e zweryfikowa─ç poprawno┼Ť─ç dokonanego zakupu Produktów oraz kwot─Ö do zap┼éaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informacj─Ö na temat niniejszego Regulaminu, pouczenie o prawie odst─ůpienia od umowy oraz wzór o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.
 4. Umow─Ö traktuje si─Ö za zawart─ů z momentem otrzymania przez Klienta wiadomo┼Ťci e-mail, o której mowa powy┼╝ej.
 1. Wszelkie inne uwagi do zamówienia, które chcia┼éby zg┼éosi─ç Klient nale┼╝y zg┼éasza─ç bezpo┼Ťrednio przez wype┼énienie rubryki „Dodatkowe Informacje” przy sk┼éadaniu zamówienia lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej biuro@maxwellness.pl.
 2. W przypadku gdy realizacja cz─Ö┼Ťci Zamówienia nie b─Ödzie mo┼╝liwa (awaria systemu informatycznego, b┼é─Ödne umieszczenie produktu na stronie Sklepu), H─ô mo┼╝e zaproponowa─ç Klientowi:
 1. anulowanie ca┼éo┼Ťci Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, H─ô b─Ödzie zwolniony z obowi─ůzku realizacji Zamówienia);
 2. anulowanie Zamówienia w cz─Ö┼Ťci, w której realizacja nie jest mo┼╝liwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Zamówienie zostanie zrealizowane w cz─Ö┼Ťci, przy czym H─ô b─Ödzie zwolniony z obowi─ůzku jego realizacji w pozosta┼éym zakresie);
 3. podzia┼é Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej cz─Ö┼Ťci Zamówienia, której realizacja nie jest mo┼╝liwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wys┼éanie sk┼éadaj─ůcych si─Ö na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odr─Öbnych przesy┼ékach, za┼Ť Klient nie b─Ödzie ponosi┼é dodatkowych kosztów zwi─ůzanych z podzia┼éem Zamówienia na kilka wysy┼éek).
 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze ┼╝adnego z powy┼╝szych (pkt 16) sposobów realizacji Zamówienia, H─ô dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie mo┼╝e by─ç zrealizowane w terminie, a w pozosta┼éym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub telefonicznie.
 2. W przypadku podania przez Klienta b┼é─Ödnych lub niedok┼éadnych danych, w tym w szczególno┼Ťci b┼é─Ödnego lub niedok┼éadnego adresu, H─ô nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niedostarczenie lub opó┼║nienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 4.
Subskrypcja i Zamówienia Cykliczne

 1. Subskrypcja obejmuje wybrane Produkty, oznaczone w Sklepie.
 2. Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z trzech rodzajów Subskrypcji:
 1. krocz─ůcej – oferuj─ůca Klientowi zni┼╝k─Ö lojalno┼Ťciow─ů za zakup Produktów powy┼╝ej 200,00 z┼é za sztuk─Ö, tj.:

- 5% - do 3 miesi─Öcy trwania Subskrypcji

- 10% - od 3 do 6 miesi─Öcy trwania Subskrypcji

- 15% - powy┼╝ej 6 miesi─Öcy trwania Subskrypcji.

 1. regularnej (kup taniej) – oferuj─ůcej Klientowi 5% sta┼éego rabatu + dostaw─Ö gratis dla Produktów w cenie pomi─Ödzy 100,00-200,00 z┼é.
 2. zwalniaj─ůcej z kosztów przesy┼éki – dla wszystkich produktów poni┼╝ej 100,00 z┼é.
 1. Subskrypcja realizowana jest w nast─Öpnym dniu po z┼éo┼╝eniu zamówienia oraz tego samego dnia ka┼╝dego miesi─ůca, do czasu jej zako┼äczenia. Chyba, ┼╝e dniem tym jest dzie┼ä wolny od pracy, wtedy realizowana jest pierwszego dnia nast─Öpuj─ůcego po dniu wolnym.
 2. P┼éatno┼Ť─ç za Subskrypcje realizowana jest automatycznie w dniu realizacji pierwszej wysy┼éki oraz ka┼╝dorazowo podczas kolejnych wysy┼éek odbywaj─ůcych si─Ö cyklicznie.
 3. Klient mo┼╝e zrezygnowa─ç z Subskrypcji w ka┼╝dym momencie. W przypadku Subskrypcji krocz─ůcej traci wszelkie rabaty uzyskane w trakcie jej trwania.
 4. Klient mo┼╝e zawiesi─ç Subskrypcje w dowolnym miesi─ůcu. W takiej sytuacji wysy┼éka produktu odb─Ödzie si─Ö w kolejnym miesi─ůcu zgodnie z harmonogramem Subskrypcji.
 5. Dwukrotne zawieszenie Subskrypcji z rz─Ödu jest równoznaczne z rezygnacj─ů z niej, opisan─ů w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Klient mo┼╝e zmieni─ç dat─Ö regularnej comiesi─Öcznej wysy┼éki kontaktuj─ůc si─Ö z Biurem Obs┼éugi Klienta lub w systemie Subskrypcji dost─Öpnym na stronie.
 7. Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zwi─Ökszy─ç ilo┼Ť─ç dotychczasowych Produktów lub doda─ç do istniej─ůcej Subskrypcji nowe Produkty, tak┼╝e te nie obj─Öte rabatem. Zaktualizowana Subskrypcja realizowana b─Ödzie od kolejnej wysy┼éki, w sposób opisany wy┼╝ej.
 8. Dla skorzystania przez Klienta z Subskrypcji niezb─Ödne jest posiadanie przez niego Karty p┼éatniczej obs┼éugiwanej przez system p┼éatno┼Ťci Przelewy24.
 9. Po wyborze metody p┼éatno┼Ťci cyklicznych Klient jest zobowi─ůzany do podania niezb─Ödnych danych wymaganych przez operatora p┼éatno┼Ťci, takich jak: numer Karty p┼éatniczej, data wa┼╝no┼Ťci Karty p┼éatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego.
 10. Klient dokonuj─ůc akceptacji Regulaminu Sklepu i wybieraj─ůc metod─Ö p┼éatno┼Ťci cyklicznych wyra┼╝a zgod─Ö na wykorzystanie wskazanych wy┼╝ej danych w trakcie procesu p┼éatno┼Ťci cyklicznych.
 11. Prawid┼éowa rejestracja metody p┼éatno┼Ťci cyklicznych skutkuje zapisaniem podanych danych przez operatora p┼éatno┼Ťci cyklicznych i umo┼╝liwia operatorowi cykliczne obci─ů┼╝anie rachunku Kupuj─ůcego.
 12. Kupuj─ůcy ma obowi─ůzek zapewnienia kompletno┼Ťci i rzetelno┼Ťci danych zapisanych i przechowywanych przez operatora p┼éatno┼Ťci cyklicznych, a w przypadku ich zmiany w celu dalszego skorzystania z us┼éugi zobowi─ůzany jest do ponownej rejestracji.
 13. Korzystanie z p┼éatno┼Ťci cyklicznych jest dobrowolne, a rezygnacja z p┼éatno┼Ťci cyklicznych jest mo┼╝liwa w ka┼╝dej chwili. W celu rezygnacji z p┼éatno┼Ťci cyklicznych Kupuj─ůcy wprowadza odpowiednie zmiany na swoim koncie w Sklepie. Rezygnacja wywo┼éuje skutek od momentu dokonania przez Kupuj─ůcego zmiany na koncie. Rezygnacja z p┼éatno┼Ťci cyklicznej oznacza rezygnacj─Ö z abonamentowego zakupu Produktów.
 14. Niezw┼éocznie po pobraniu p┼éatno┼Ťci z rachunku Kupuj─ůcego, jest on o tym fakcie informowany za pomoc─ů wiadomo┼Ťci e-mail.
 15. Kupuj─ůcy, w przypadku wyboru p┼éatno┼Ťci cyklicznych, zobowi─ůzuje si─Ö do zapewnienia na rachunku wskazanym przy wyborze metody p┼éatno┼Ťci cyklicznych odpowiednich ┼Ťrodków na pokrycie nale┼╝no┼Ťci za zakup Produktów.
 16. Operator p┼éatno┼Ťci cyklicznie pobiera z rachunku Kupuj─ůcego kwot─Ö stanowi─ůc─ů równowarto┼Ť─ç nale┼╝n─ů za wybrany wariant abonamentowego zakupu Produktów. Operator p┼éatno┼Ťci pobiera z rachunku Kupuj─ůcego nale┼╝n─ů kwot─Ö pieni─Ö┼╝n─ů w dniu realizacji wysy┼éki.

§ 5.
Ceny i warunki p┼éatno┼Ťci

 1. H─ô jest p┼éatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie Ceny Produktów podawane na Sklepie Internetowym s─ů cenami brutto i wyra┼╝one s─ů z┼éotych polskich.
 2. Klient, który chce otrzyma─ç faktur─Ö powinien wyrazi─ç taka ch─Ö─ç przy sk┼éadaniu zamówienia. W tym celu powinien wype┼éni─ç rubryk─Ö „Dodatkowe Informacje”, oraz wskaza─ç dane potrzebne do wystawienia faktury.
 3. Suma cen zakupionych Produktów stanowi sum─Ö wszystkich wybranych przez Klienta Produktów, których podsumowanie znajduje si─Ö w Koszyku.
 4. Klient ma prawo dokona─ç p┼éatno┼Ťci za wszystkie zamówione Produkty jednorazowo lub ka┼╝da z osobna.
 5. Klient winien op┼éaci─ç zakupion─ů Produkty w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzeda┼╝y. W przypadku braku p┼éatno┼Ťci, po up┼éywie 7 dni od momentu z┼éo┼╝enia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 6. W ramach prowadzonej sprzeda┼╝y Produktów, H─ô mo┼╝e przyznawa─ç Klientom indywidualne jednorazowe „Kody Zni┼╝kowe” na oferowane przez siebie Produkty. W celu skorzystania z „Kodu Zni┼╝kowego” nale┼╝y poda─ç go w odpowiednim polu formularza i dokona─ç jego zatwierdzenia.
 7. W ramach prowadzonej sprzeda┼╝y Produktów, H─ô mog─ů by─ç naliczane Klientom rabaty w ramach obowi─ůzuj─ůcych aktualnie promocji. Skorzystanie z tych promocji mo┼╝liwe jest jedynie w przypadku spe┼énienia przez Klienta warunków aktualnie obowi─ůzuj─ůcej promocji oraz jednoczesnego op┼éacenia ca┼éo┼Ťci zamówienia za wszystkie zamówione Produktów. Wysoko┼Ť─ç udzielonych rabatów oraz warunki aktualnych promocji ich udzielenia wy┼Ťwietlaj─ů si─Ö ka┼╝dorazowo na stronie H─ô. Rabaty naliczane s─ů automatycznie, w przypadku spe┼énienia warunków aktualnej promocji.
 8. Skorzystanie z „Kodu Zni┼╝kowego”, o którym mowa w pkt 4 oraz skorzystanie z rabatów w ramach obowi─ůzuj─ůcych promocji, o których mowa w pkt 5 jest niezale┼╝ne od siebie, chyba ┼╝e informacja na stronie internetowej www.hemanpower.com stanowi inaczej.
 9. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç uiszczenia ceny w nast─Öpuj─ůcy sposób:
 1. Przelew na rachunek bankowy H─ô podany w podsumowaniu Zamówienia tj. PL24 1050 1025 1000 0090 8101 7049, Kod BIC Swift: INGBPLPW;
 2. P┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem jednego z poni┼╝szych systemów p┼éatno┼Ťci internetowej:

 - Przelewy24 (PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna┼ä, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, KRS 0000347935); szczegó┼éowe warunki korzystania z tej Produktów znajduj─ů si─Ö tutaj: https://www.przelewy24.pl/regulamin, https://www.przelewy24.pl/reklamacje, https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny;

- TPay (Krajowy Integrator P┼éatno┼Ťci S.A. z siedzib─ů w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 pi─Ötro, 61-894 Pozna┼ä, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437,) szczegó┼éowe warunki korzystania z tej Produktów znajduj─ů si─Ö tutaj: https://tpay.com/dla-platnika;

- PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349) szczegó┼éowe warunki korzystania z tej Produktów znajduj─ů si─Ö tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home;

- PayPo (PayPo Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, KRS:  0000575158, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126) szczegó┼éowe warunki korzystania z tej Produktów znajduj─ů si─Ö tutaj: https://paypo.pl/;

 1. Karta p┼éatnicza - ka┼╝da transakcja p┼éatno┼Ťci kart─ů jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez jeden z wskazanych wy┼╝ej systemów p┼éatno┼Ťci internetowej. Z chwil─ů potwierdzenia dokonania p┼éatno┼Ťci, Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysy┼éki;
 2. Op┼éata za pobraniem: p┼éatno┼Ť─ç przy odbiorze przesy┼éki od kuriera;
 3. Op┼éata BLIK. P┼éatno┼Ť─ç One Click BLIK to p┼éatno┼Ť─ç dokonywana tylko jednym klikni─Öciem, bez potrzeby podawania wszystkich danych przy ka┼╝dej transakcji. Ta metoda p┼éatno┼Ťci online pozwala na wykonanie p┼éatno┼Ťci w Sklepie Internetowym www.hemanpower.com  dzi─Öki przepisaniu kodu z aplikacji mobilnej banku Klienta, a nast─Öpnie zaznaczenie opcji zapami─Ötania Sklepu Internetowego www.hemanpower.com jako zaufanego w aplikacji mobilnej banku Klienta [podczas pierwszej transakcji metod─ů BLIK Klient wyra┼╝a zgod─Ö na zapis danych przez jeden z system p┼éatno┼Ťci internetowych wskazanych wy┼╝ej oraz w aplikacji banku podaje kod BLIK]. Aby móc wykonywa─ç transakcje przy pomocy One Click BLIK, Klient musi mie─ç zweryfikowane Konto oraz by─ç zalogowanym w Sklepie Internetowym www.hemanpower.com. Klient musi dysponowa─ç urz─ůdzeniem ko┼äcowym z zainstalowan─ů i dzia┼éaj─ůc─ů aplikacj─ů bankow─ů, która umo┼╝liwia dokonywanie p┼éatno┼Ťci BLIKIEM. Operacja p┼éatnicza dokonywana jest pomi─Ödzy Klientem, a operatorem u┼╝ytkowanej przez Klienta aplikacji bankowej. Aby zap┼éaci─ç BLIKIEM w opcji One Click BLIK nale┼╝y zaznaczy─ç t─Ö opcj─Ö przy wyborze metody p┼éatno┼Ťci.

§ 6.
Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö zgodnie z RODO oraz ustaw─ů o ochronie danych osobowych.
 2. Przetwarzane danych osobowych odbywa si─Ö w sposób zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym poprzez ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodków technicznych lub organizacyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach wszelkich czynno┼Ťci obj─Ötych niniejszym Regulaminem, ┼Ťwiadczeniem Produktów i innych jest H─ô. Administrator nie powo┼éywa┼é Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Ka┼╝dy mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö z Administratorem. Dane Administratora danych osobowych oraz kontakt do niego znajduje si─Ö w § 1 Regulaminu.
 5. Dane osobowe przetwarzane s─ů na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyra┼╝onej przez Klienta.
 6. Przetwarzane danych osobowych odbywa si─Ö w sposób zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym poprzez ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora: imi─Ö, nazwisko, adres, numer PESEL, telefon, adres poczty elektronicznej, numeru rachunku bankowego, numeru NIP i REGON.
 8. Dane osobowe przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie dla celów zwi─ůzanych z realizacj─ů Umowy oraz do podj─Öcia niezb─Ödnych dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z zawarciem samej Umowy, a w szczególno┼Ťci do:
 1. niezb─Ödnym do wykonania umowy, której Klient jest stron─ů, na podstawie art. 6 ust.1lit.b RODO;
 2. niezb─Ödnym do zawarcia umowy w oparciu o Pa┼ästwa zainteresowanie ofert─ů, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 3. badania poziomu satysfakcji Klientów b─Öd─ůcego realizacj─ů prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jako┼Ťci obs┼éugi, a tak┼╝e poziomu zadowolenia klientów ze ┼Ťwiadczonych przez nas Produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. oferowania Klientom Produktów jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpo┼Ťredniego, w tym produktów i Produktów ┼Ťwiadczonych przez podmioty z nami wspó┼épracuj─ůce (partnerów)
 1. Podanie danych osobowych nie jest obowi─ůzkowe, jednak┼╝e ich niepodanie spowoduje, ┼╝e zawarcie i realizacja Umowy b─Öd─ů niemo┼╝liwe.
 2. W przypadku danych przetwarzanych w celu niezb─Ödnym do wykonania umowy, w której Klient jest stron─ů, informujemy, ┼╝e b─Öd─ů one przetwarzane przez okres, w którym mog─ů ujawni─ç si─Ö roszczenia zwi─ůzane z umow─ů wynikaj─ůce z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a tak┼╝e przez 5 lat liczonych od ko┼äca roku kalendarzowego, w którym powsta┼é obowi─ůzek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego naszych produktów i Produktów przetwarzamy do momentu, a┼╝ Klient zg┼éosi sprzeciw wzgl─Ödem ich przetwarzania w tym celu.
 3. Dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane naszym partnerom, z którymi wspó┼épracujemy ┼é─ůcz─ůc inne produkty lub us┼éugi. Do Pa┼ästwa danych mog─ů te┼╝ mie─ç dost─Öp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzaj─ůce), takie jak na przyk┼éad: firmy informatyczne, ksi─Ögowe, audytorskie, kancelarie prawnicze. Administrator nie zamierza przekazywa─ç ┼╝adnych danych osobowych Klientów do pa┼ästwa trzeciego ani do organizacji mi─Ödzynarodowych.
 4. Ka┼╝dy ma prawo ┼╝─ůda─ç od Administratora dost─Öpu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usuni─Öcia, otrzymania kopii danych, wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych, a tak┼╝e prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 5. W  zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora ka┼╝demu przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
 6.  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie b─Ödzie podejmowa┼é wobec Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b─Öd─ůcych wynikiem profilowania.

§ 7.
Uprawnienie do odst─ůpienia od umowy

 1. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem, który zawar┼é za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni odst─ůpi─ç od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Pouczenie o prawie odst─ůpienia od umowy, zawieraj─ůce w szczególno┼Ťci informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odst─ůpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odst─ůpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Za┼é─ůcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odst─ůpienia od umowy rozpoczyna si─Ö od dnia zawarcia umowy.
 4. Konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy informuj─ůc H─ô o swojej decyzji o odst─ůpieniu od umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia wys┼éanego na adres H─ô, b─ůd┼║ adres poczty elektronicznej biuro@maxwellness.pl.  
 5. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç korzystaj─ůc z formularza, którego wzór stanowi Za┼é─ůcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowi─ůzkowe i mo┼╝e nast─ůpi─ç w dowolnej formie. H─ô poinformuje Konsumenta o otrzymaniu o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy.
 6. Do zachowania terminu do odst─ůpienia od umowy wystarczy wys┼éanie informacji dotycz─ůcej wykonania przys┼éuguj─ůcego prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy okre┼Ťlonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 7. W przypadku odst─ůpienia od umowy, umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů. Je┼Ťli Klient b─Öd─ůcy Konsumentem z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy zanim H─ô przyj─ů┼é jego ofert─Ö, oferta przestaje wi─ůza─ç.
 8. W przypadku odst─ůpienia od umowy H─ô niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego p┼éatno┼Ťci.
 9. Zwrot p┼éatno┼Ťci zostanie dokonany przez H─ô przy u┼╝yciu tego samego sposobu zap┼éaty, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób zwrotu, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.
 10. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje, je┼╝eli zamówiona przez Klienta Produktówa zosta┼éa wykonana przez H─ô. W takim przypadku Klient traci prawo do odst─ůpienia od umowy.
 11. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje, je┼╝eli Produkt zosta┼é dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, a opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu.

§ 8.
Reklamacja

 1. Klient mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö w dowolniej formie. Niemniej jednak w celu usprawnienia kontaktów zach─Öcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Za┼é─ůcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub wys┼éania reklamacji na adres poczty elektronicznej biuro@maxwellness.pl.
 2. Zg┼éoszenie reklamacji winno zawiera─ç w szczególno┼Ťci: imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zosta─ç wys┼éana odpowied┼║ na reklamacj─Ö, je┼Ťli Klient ┼╝yczy sobie otrzyma─ç odpowied┼║ na reklamacj─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej, dat─Ö nabycia Produktów, rodzaj reklamowanej Produktów, dok┼éadny opis wady oraz dat─Ö jej stwierdzenia, ┼╝─ůdanie Klienta, a tak┼╝e preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. H─ô rozpatrzy i ustosunkuje si─Ö do reklamacji niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zg┼éoszeniu reklamacji.
 4. H─ô udziela odpowiedzi na pi┼Ťmie lub innym trwa┼éym no┼Ťniku (poczta elektroniczna).

§ 9.
Reklamacje w zakresie ┼Ťwiadczenia Produktów drog─ů elektroniczn─ů

 1. H─ô podejmuje wszelkie mo┼╝liwe dzia┼éania w celu zapewnienia w pe┼éni poprawnego dzia┼éania Sklepu Internetowego, w takim  zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi─ůzuje si─Ö usun─ů─ç w rozs─ůdnym terminie wszelkie nieprawid┼éowo┼Ťci zg┼éoszone przez Klientów.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient mo┼╝e o tym fakcie powiadomi─ç H─ô.
 3. Nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient mo┼╝e zg┼éasza─ç mailowo pod adres poczty elektronicznej biuro@maxwellness.pl.
 4. Zg┼éoszenie reklamacji winno zawiera─ç imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. H─ô zobowi─ůzuje si─Ö do rozpatrzenia ka┼╝dej reklamacji w terminie do 14 dni lub do wskazania Klientowi innego terminu rozpatrzenia terminu, gdyby rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie by┼éo mo┼╝liwe.
 6. H─ô udziela odpowiedzi na pi┼Ťmie lub innym trwa┼éym no┼Ťniku (poczta elektroniczna).

§ 10.
W┼éasno┼Ť─ç intelektualna i prawa autorskie

Wszystkie tre┼Ťci dost─Öpne lub udost─Öpnione na www.hemanpower.com oraz Regulamin stanowi─ů utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1062) i podlega ochronie. W┼éa┼Ťcicielem Regulaminu, jak i wszelkich oznacze┼ä s┼éownych i s┼éowno-graficznych u┼╝ytych w Regulaminie, na stronie www.hemanpower.com oraz oficjalnych portalach spo┼éeczno┼Ťciowych H─ô. Zabrania si─Ö w szczególno┼Ťci kopiowania i rozpowszechniania Regulaminu w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci, Produktów oraz ich poszczególnych elementów (testów, certyfikatów) oraz fotografii, grafik, banerów, znaków, tekstów itp. Znajduj─ůcych si─Ö w Regulaminie oraz na stronie www.hemanpower.com, oficjalnych portalach spo┼éeczno┼Ťciowych pod gro┼║b─ů sankcji prawnych.

§ 11.
Pozas─ůdowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä

 1. W razie zaistnienia sporu Konsument posiada mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä.
 2. Skorzystanie z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä ma charakter dobrowolny.
 3. Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Konsumenta z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji spo┼éecznych, do których zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod nast─Öpuj─ůcymi adresami internetowymi Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np.:
 1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
 2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
 3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient b─Öd─ůcy konsumentem posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä:
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej Umowy Sprzeda┼╝y. Regulamin organizacji i dzia┼éania sta┼éych polubownych s─ůdów konsumenckich okre┼Ťla rozporz─ůdzenie ministra sprawiedliwo┼Ťci z dnia 25 wrze┼Ťnia 2001 r. w sprawie okre┼Ťlenia regulaminu organizacji i dzia┼éania sta┼éych polubownych s─ůdów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia si─Ö do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (t. j. Dz.U. 2020r., poz. 1706), z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů (H─ô). Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dost─Öpna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Klient mo┼╝e uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů (H─ô), korzystaj─ůc tak┼╝e z bezp┼éatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Klient b─Öd─ůcy Konsumentem mo┼╝e skorzysta─ç równie┼╝ z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dost─Öpnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dzia┼éaj─ůcej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umo┼╝liwia uzyskanie kompleksowej obs┼éugi dla konsumentów i przedsi─Öbiorców d─ů┼╝─ůcych do pozas─ůdowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywn─ů stron─ů internetow─ů, do której mo┼╝liwy jest elektroniczny i bezp┼éatny dost─Öp we wszystkich j─Özykach urz─Ödowych Unii Europejskiej.
 1. W razie jakichkolwiek pyta┼ä zwi─ůzanych z pozas─ůdowymi sposobami rozstrzygania sporów zach─Öca si─Ö równie┼╝ do kontaktu bezpo┼Ťrednio z H─ô – biuro@maxwellness.pl. H─ô udziela odpowiedzi na pi┼Ťmie lub innym trwa┼éym no┼Ťniku (poczta elektroniczna).

§ 12.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególno┼Ťci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ┼Ťwiadczeniu Produktów drog─ů elektroniczn─ů, a w przypadku Klientów b─Öd─ůcych Konsumentami tak┼╝e przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. H─ô zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z wa┼╝nych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje si─Ö skuteczna i wchodzi w ┼╝ycie w terminie wskazanym przez H─ô.
 1. Zmiana Regulaminu dla Klientów, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym lub z┼éo┼╝yli ju┼╝ Zamówienia, przed dat─ů wskazan─ů przez H─ô, ma skutek do tych Klientów wraz z up┼éywem 14 dni liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego informacji o zmianie Regulaminu i powiadomienia Klienta o zmianie tego Regulaminu, poprzez przes┼éanie do Klienta na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomo┼Ťci o zmianie Regulaminu. W terminie wskazanym w zdaniu pierwszym Klient zachowuje prawo do odst─ůpienia od umowy bez podania przyczyny. Aby skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy nale┼╝y powiadomi─ç o tym fakcie bezpo┼Ťrednio H─ô, poprzez wys┼éanie o┼Ťwiadczenia na adres H─ô, b─ůd┼║ adres elektroniczny Sklepu Internetowego – biuro@maxwellness.pl. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç korzystaj─ůc z formularza, którego wzór stanowi Za┼é─ůcznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowi─ůzkowe i mo┼╝e nast─ůpi─ç w dowolnej formie. H─ô poinformuje Klienta o otrzymaniu o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy i potwierdzi fakt odst─ůpienia od umowy.
 1. Klienci mog─ů uzyska─ç dost─Öp do niniejszego Regulaminu w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem odsy┼éacza zamieszczonego na stronie www.hemanpower.com oraz pobra─ç go i sporz─ůdzi─ç jego wydruk.
 2. Niniejszy Regulamin zawiera nast─Öpuj─ůce za┼é─ůczniki:
 1. Za┼é─ůcznik nr 1 – Pouczenie o prawie odst─ůpienia od umowy
 2. Za┼é─ůcznik nr 2 – O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy
 3. Za┼é─ůcznik nr 3 – Zg┼éoszenie reklamacji
Nasz serwis korzysta z plik├│w Cookies w celu realizacji us┼éug zgodnie z polityk─ů prywatno┼Ťci. Kliknij, aby wyrazi─ç zgod─Ö na ich u┼╝ycie.